Associate Professor

Department of Computer Science

NTNU – Norwegian University of Science and Technology

+47 73 55 93 55 | +47 900 74 710

https://www.ntnu.edu/employees/majid.rouhani

Et av målene med kurset Programmering 8.-13. trinn er å skape engasjement for programmering blant lærerne som de kan videreføre til elevene. Foto: Geir Mogen

Kunnskap om programmering løfter undervisningen

Studietilbudet Programmering 8. – 13. trinn gjør både lærerne i stand til å programmere selv, og til å lære det bort til elevene sine. Lærer Aud Charlotte Ullestads erfaring er at elevene ikke lenger blir passive brukere av mobil og PC.

Les hele artikkelen